Teknisk info

Montering / demontering:

Montering:Demontering:
Onsdag 10/2: 08.00 – 22.00Søndag 14/2: 17.00 * – 22.00
Torsdag 11/2: 08.00 – 20.00Mandag 15/2: 08.00 – 16.00

*Av sikkerhetsmessige årsaker så vil åpning av portene for nedrigg ikke skje før alt publikum er ute av hallen.
NB!
 Vi gjør oppmerksom på at personer under 16 år ikke har tilgang til messesenteret i monterings- og demonteringsperioden.

For adkomstmulighetene under inn- og utflytting samt oversikt over hvor Norges Varemesse sine underleverandører er lokalisert på senteret

Tilgang til messehallen for utstillere utenom åpningstidene
2 timer før på åpningsdagen, ellers 1 time før. 1 time etter messen er stengt for publikum.

Transport og lagring av gods
Alt utstillergods som krever assistanse for å bringes på plass, må ekspederes slik at det er fremme i god tid. Samtlige foresendelser må adresseres til messesenterets speditør som er DHL Freight Trade Fairs & Events AS og som har eneretten til all motorisert transport i utstillingshallene. Utstiller må gi melding om utstillergods som krever assistanse av truck eller kran ved å bestille på Norges Varemesse servicesenterets bestillingsskjema eller hos DHL.
Forvarsel om:
– foresendelsesmåte
– beregnet ankomstdato
– antall kolli
– vekt
må sendes til messens speditør så snart dette er klart.

Lagring av emballasje kan også bestilles hos DHL for de utstillere som ikke selv har anledning til å ta vare på sin emballasje. Lagring av emballasje i messehallen er ikke tillatt.

Smaksprøver på stand
Utstillere som skal gi ut smaksprøver på stand må huske å søke Mattilsynet om tillatelse.  Dette er kostnadsfritt. Last ned ”Felles sendeskjema til Mattilsynet”, fyll ut side 1 og side 3 og send inn på fax inn til Mattilsynet. Kopi av offentlig godkjennelse skal forefinnes på standen.

NB! Det er ikke tillatt å selge mat og/eller drikke fra eller på standen.

Alkoholservering fra stand
Det er ikke tillatt for utstillere å servere alkohol på publikumsmesser. På fagmesser hvor utstiller har ønske om å servere alkohol fra egen stand, må utstiller minimum tre uker innen messen starter, sende inn skriftlig søknad til Thon Hotel Arena v/ Skarvet AS. Søknad om servering mindre enn tre uker innen messen starter, vil måtte bli avvist.
All alkohol som skal serveres fra standen må kjøpes hos Thon Hotel Arena v/ Skarvet AS for at bevilling skal kunne innvilges.